Detroit Finnish Co-operative Summer Camp


Detroit Finnish Co-operative Summer Camp photo of Detroit Finnish Co-operative Summer Camp
On June 21, 1925, Detroit-area people of Finnish descent purchased this land and built a summer camp where they could share the traditions of their native Finland. The Detroit Finnish Co-operative Summer Camp Association organized to maintain the camp and "promote the social, intellectual, cultural, and physical welfare of its members." The founding members planned and built the campground, constructing the first sauna in 1926 and the existing dance hall in 1927. Summer activities included athletic contests, swimming programs, plays, and the annual celebration of Juhannus, the Finnish midsummer festival.
 
 
Detroitin Suomailinen Kesäleiriyhdistys
Kesäkuun 21 p:nä 1925 Detroitin amerikansuomalaiset ostivat tämän maaalueen ja rakensivat leirikeskuksen, missä heillä oli mahdollisuus pitää yllä synnyinmaansa perinteitä. Detroitin suomalaisten leirikeskusyhdistys päätti ylläpitää leiriä, joka "edistäisi jäsentensä sosiaalista, henkistä ja ruumiillista hyvinvointia sekä kulttuuria". Perustajajäsenet suunnittelivat ja rakensivat leirikeskuksen, rakentaen, ensin aunan 1926 ja vieläkin jäljellä olevan tanssisalin 1927. Leirin kesätoiminta käsitti urheilukilpailuja, uintia, näytelmiä sekä suomalaisten keskikesän juhlan, juhannuksen.

Registered Site L2034
Erected 1999

Location: 2524 Loon Lake Road
Wixom, Oakland County

Topics:
Bilingual
Parks


Home
Facebook link
Like us to get daily history updates.
 
N42.54929 W83.52215
View detailed Google map w/Satellite view
 
© 1991-2015 James Brennan. All rights reserved.